عربی‌پنداری واژه‌های دخیل قرآن در تفاسیر اسلامی (بررسی هشت نمونه موردی از اعلام قرآنی)
عربی‌پنداری واژه‌های دخیل قرآن در تفاسیر اسلامی (بررسی هشت نمونه موردی از اعلام قرآنی)

مریم السادات خلیلی ازاد؛ مهرداد عباسی

دوره 8، شماره 19 ، آبان 1397، ، صفحه 71-93

چکیده
  واژگان دخیل قرآن که دو رویکرد پذیرش و عدم پذیرش وجود آن‌ها در قرآن کریم در میان عالمان مسلمان مطرح بوده، همواره ذهن پژوهشگران را به خود مشغول داشته است. با اینکه برخی نظرات ایشان در تعیین زبان این واژه‌ها ...  بیشتر
زبان قرآن از دیدگاه مولوی
زبان قرآن از دیدگاه مولوی

محمد رضا عزتی فردوئی؛ محمد هادی مفتح

دوره 8، شماره 18 ، فروردین 1397، ، صفحه 247-274

چکیده
  زبان دین از جمله مباحث فلسفه دین و خاستگاه آن، نگاه نقادانه متفکران جهان غرب به متون مقدس است که با راه یافتن به جهان اسلام باعث پیدایش بحث زبان قرآن شد. با توجه به راه یافتن این نگاه نقادانه به جوامع اسلامی ...  بیشتر
رابطه لفظ و معنا در ساختار نظم‌آهنگ قرآن کریم
رابطه لفظ و معنا در ساختار نظم‌آهنگ قرآن کریم

ابوالفضل خوش‌منش

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، ، صفحه 77-100

چکیده
  موضوع ارتباط لفظ و معنا که از آن با تعابیری همچون آوامعنایی، فونوسمانتیک و نظم‌آهنگ نیز یاد شده، مبحثی مهم و دیرینه در مطالعات زبانی است. از آنجا ‌که قرآن کریم امری از مقوله زبان است، این ارتباط را به‌خوبی ...  بیشتر