کلیدواژه‌ها = زبان قرآن
تعداد مقالات: 3
1. عربی‌پنداری واژه‌های دخیل قرآن در تفاسیر اسلامی (بررسی هشت نمونه موردی از اعلام قرآنی)

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-93

مریم السادات خلیلی ازاد؛ مهرداد عباسی


2. زبان قرآن از دیدگاه مولوی

دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 247-274

محمد رضا عزتی فردوئی؛ محمد هادی مفتح


3. رابطه لفظ و معنا در ساختار نظم‌آهنگ قرآن کریم

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-100

ابوالفضل خوش‌منش