کلیدواژه‌ها = قرائات
تعداد مقالات: 3
1. روایات «قرائة الناس» و انگاره مطابقت آن با قرائت حفص از عاصم

دوره 9، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-124

امیرحسین عامی مطلق؛ حمید رضا مستفید


2. بازخوانی انتقادی روایات ترتیب نزول (مطالعه موردی سه سوره منافقون، نور و احزاب)

دوره 9، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-148

زهرا کلباسی؛ امیر احمدنژاد


3. تواتر قرآن؛ حقیقت، محدوده و زمینه‌های روی آورد به آن

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-88

مرتضی عرب؛ مرتضی ایروانی