کلیدواژه‌ها = حوزه معنایی
حوزه معنایی «وحدت» در نهج البلاغه

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 213-232

10.30512/kq.2021.15819.2963

امیر احمد عظیمی؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ مریم جلیلیان


حوزه معنایی واژه «عقل» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 14، فروردین 1395، صفحه 7-26

افلاطون صادقی