کلیدواژه‌ها = عرضه
عرضه قرآن توسط پیامبر(ص) و جبرئیل و جایگاه آن در مطالعات قرآنی

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 49-67

10.30512/kq.2021.15433.2903

حسین براتی؛ سهیلا پیروزفر؛ مرتضی ایروانی نجفی


ضوابط عرضه روایات به قرآن کریم

دوره 5، شماره 13، مهر 1394، صفحه 163-180

محمّدکاظم رحمان ستایش؛ حامد جوکار