رابطه استضعاف زنان و ورود آنان به بهشت؛ بررسی سندی و تحلیل متنی حدیثی در جوامع امامیه
1. رابطه استضعاف زنان و ورود آنان به بهشت؛ بررسی سندی و تحلیل متنی حدیثی در جوامع امامیه

سهیلا پیروزفر؛ داود خلوصی

دوره 6، شماره 14 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 155-170

چکیده
   آموزه‌های دینی مهم‌ترین کمال انسانی را نزدیکی به خداوند و دست یافتن به ایمانی ناب، قرب الهی و رسیدن به رستگاری دانسته و در پیمودن این مسیر، میان زن و مرد تفاوت قائل نشده است. با این حال، وجود متونیکه ...  بیشتر
روش‌شناسی فقه‌الحدیثی صاحب معالم در کتاب منتقی الجمان
2. روش‌شناسی فقه‌الحدیثی صاحب معالم در کتاب منتقی الجمان

محسن قاسم پور؛ مریم پورافخم

دوره 5، شماره 13 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 139-162

چکیده
  حسن‌ بن زین الدین عاملی (م. 1011 ق) فرزند شهید ثانی، از فقهای بزرگ قرن یازدهم هجری قمری است. وی در کتاب خود منتقی‌الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان به ارزیابی روایات فقهی کتب اربعه پرداخته و بدین‌سان کتابی ...  بیشتر