ارتباط خلیفة اللهی انسان با عصمت انبیاء و اولیاء (ع) از منظر مفسران فریقین
ارتباط خلیفة اللهی انسان با عصمت انبیاء و اولیاء (ع) از منظر مفسران فریقین

سید محمد علی میربلوکی؛ حسین ابویی؛ محمدحسین برومند؛ جواد پورروستائی اردکانی

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 69-87

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.12340.2468

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.4.9 خلافت الهی انسان از منظر فریقین در سه حوزه اصلی بحث ‌برانگیز بوده است که عبارت‌اند از: 1. منظور از خلیفه و مستخلفٌ‌­عنه، 2. مصداق یا مصادیق خلیفه، 3.­ شئون مختلف خلیفه. ...  بیشتر
بررسی تطبیقی اصطلاح «انجیل» در قرآن و عهد جدید
بررسی تطبیقی اصطلاح «انجیل» در قرآن و عهد جدید

محمّدکاظم شاکر؛ فاطمه میری

دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، ، صفحه 25-41

چکیده
  تورات و انجیل دو نام بسیار آشنا برای مسلمانان است که بارها در قرآن کریم از آنها بترتیب، به-عنوان کتابهای آسمانی یهودیان و مسیحیان نام برده شده است. مسلمانان، مسیحیان و یهودیان همگی در این که «تورات» ...  بیشتر