گونه‌شناسی و نقد تأویلات امام جعفر صادق (ع) در تفسیر «عرائس البیان»
گونه‌شناسی و نقد تأویلات امام جعفر صادق (ع) در تفسیر «عرائس البیان»

کیوان احسانی؛ وحید وطن خواه

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 303-322

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.12570.2495

چکیده
  روزبهان فسوی شیرازی از بزرگان صوفیه در قرن ششم هجری و شافعی مذهب است. وی در کتاب تفسیری خود، «عرائس البیان فی حقائق القران» که بر اساس روش باطنی نگاشته است، ذیل برخی از آیات، برداشت خود را با منقولاتی ...  بیشتر
امکان تسمیه قرآن به «متن» بر اساس تعریف نوین در نظریه های ادبی معاصر
امکان تسمیه قرآن به «متن» بر اساس تعریف نوین در نظریه های ادبی معاصر

زهرا امیری؛ سید محمدباقر حسینی

دوره 6، شماره 14 ، فروردین 1395، ، صفحه 89-112

چکیده
  همزمان با تحولات اساسی در عرصه­های گوناگون زندگی بشری در قرون اخیر و پس از رنسانس در غرب، مفهوم «متن» نیز دچار تغییرات بنیادین گشتهو پس ‌از آنکه مختص آثار مکتوب بود، بر هر اثر قابل تفسیر و دارای ...  بیشتر
مأخذ اشارات در تفسیر غرائب القرآن
مأخذ اشارات در تفسیر غرائب القرآن

محمّدرضا موحّدی

دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، ، صفحه 65-79

چکیده
  تفسیر «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» نظام الدین اعرج نیشابوری (م. پس از 728 ق) از برترین تفاسیر قرآن و چونان دائرة‌المعارفی بزرگ و مرجعی مهم دانسته شده که ضمن تفسیر و تبیین معمولی آیات، در پرتو آگاهی‌های ...  بیشتر
استعاره‌های تأویلی بر مبنای قاعده توجیه متشابهات قرآنی در آیینه ادبیات فارسی
استعاره‌های تأویلی بر مبنای قاعده توجیه متشابهات قرآنی در آیینه ادبیات فارسی

محمّدابراهیم مالمیر؛ توران ملکی شریف

دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، ، صفحه 123-147

چکیده
  استعارة تأویلی در معنایی که در این مقاله برای اوّلین بار در حوزة نظریه‌پردازی ادبی مطرح می‌شود، دارای انواع و مراتبی است که برخاسته از معانی کاربردی تأویل در علوم قرآنی می‌باشد. در این مقاله به یکی ...  بیشتر