کلیدواژه‌ها = مفردات قرآن
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی در معنای واژة قرآنی «خشیت» و تفاوت آن با «خوف»

دوره 3، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-26

سیدمحمود طیّب حسینی


2. معناشناسی «ظنّ» در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-65

سیّدمحمود طیّب حسینی