کلیدواژه‌ها = هدایت
تعداد مقالات: 2
1. امامت و خاتمیّت از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 107-129

محمّدتقی شاکر اشتیجه؛ رضا برنجکار


2. مفهوم شناسی سنّت توفیق و اسباب تحقّق آن از منظر وحی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 93-116

نیکو دیالمه