تأثیر تحولات مفهومی و ساختاری در ارزیابی روایات سبب نزول
1. تأثیر تحولات مفهومی و ساختاری در ارزیابی روایات سبب نزول

محمّدجمال الدّین خوش خاضع

دوره 11، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1400، ، صفحه 253-270

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.15504.2918

چکیده
  آگاهی از تحولات مفهومی و ساختاری علوم مختلف و بررسی چارچوب و انگاره‎های آن در بستر تاریخی خود، ابزاری کارآمد برای ارزیابی داده‎ها و روش‎های آن حوزه علمی است. در زمینه روایات سبب نزول، مطالعات فراوانی ...  بیشتر
شأن نزول‌های سوره قدر در بوته نقد و بررسی
2. شأن نزول‌های سوره قدر در بوته نقد و بررسی

قاسم بستانی

دوره 9، شماره 20 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 149-176

چکیده
  مفسران قرآن از دیرباز به اهمیت روایات شأن نزول در فهم صحیح قرآن و نیز آسیب‌های وارد بر آن­ها، پی برده‌ و افزون بر بهره از این میراث علمی در تفسیر، به نقد و بررسی آن‌ها ـ هر چند بسیار اندک ـ پرداخته‌اند؛ ...  بیشتر