تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژی
تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژی

سجاد محمدفام؛ جعفر نکونام؛ سید رضا مؤدب

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، ، صفحه 7-26

چکیده
  سیری در تفاسیر قرآن نشان می‌دهد درک مفسران پیشین در برخی از آیات با فهم‌های دوره‌های پسین متفاوت است. همین تفاوت‌هاست که این پرسش را پیش می‌کشد اساساً چرا چنین اختلاف‌نظر و تحول آرائی در فهم و تفسیر ...  بیشتر
جستاری در واژگان شرعی قرآن
جستاری در واژگان شرعی قرآن

جعفر نکونام؛ لیلا حسینی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1391، ، صفحه 35-54

چکیده
  چکیده پرسشی که در این مقاله پی گرفته می­شود، این است که آیا واژگان شرعی چون نماز، طهارت، زکات، روزه، حج و جز آنها که در آیات قرآن به کار رفته، پیش از اسلام به همین معانی شرعی معهود کاربرد داشته یا این ...  بیشتر
تفسیر تاریخی آیة مرج البحرین
تفسیر تاریخی آیة مرج البحرین

جعفر نکونام

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 31-52

چکیده
  مراجعه به معهودات عرب عصر نزول و تفسیر آیات قرآن بر پایه آنها، پرده از مراد الهی در آیات مجمل بر می‌دارد. یکی از آن آیات، آیه 19 سوره الرحمن است که در این مقاله، از آن به آیه «مرج البحرین» تعبیر می‌شود. ...  بیشتر