نویسنده = مهدی مهریزی
تحلیل محتوای روایات ام سلمه در منابع شیعی

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 275-290

10.30512/kq.2021.13727.2664

محمد نقی ولایتی؛ سید محمد باقر حجتی؛ مهدی مهریزی


بررسی و نقد دیدگاه جرج طرابیشی در انحصار رسالت پیامبر اکرم (ص) به ابلاغ وحی

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 259-286

فاطمه مسجدی؛ مهدی مهریزی؛ سید محمد باقر حجتی