مصدریابی تطبیقی روایات ««التبیان»» طوسی در تفاسیر «المصابیح» وزیر مغربی و «جامع البیان» طبری
مصدریابی تطبیقی روایات ««التبیان»» طوسی در تفاسیر «المصابیح» وزیر مغربی و «جامع البیان» طبری

اعظم فرجامی؛ روناک امامی؛ زهره نریمانی

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 149-165

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.13191.2601

چکیده
  بازیابی مصادر روایی تفسیر «التبیان» به شناسایی تاریخ شکل­گیری تفسیر شیعه پیش از شیخ طوسی و نیز، نزدیک شدن به منابع اولیّه حدیثی کمک می­کند. افزون بر آن، شناسایی مصادر حدیثی راهی برای ارزیابی ...  بیشتر
تحلیل روایات حَکَم بن عُتَیبه و انتسابش به زیدیّه
تحلیل روایات حَکَم بن عُتَیبه و انتسابش به زیدیّه

محمدکاظم رحمان ستایش؛ اعظم فرجامی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 175-202

چکیده
  بُتریه یکی از فرقه‌های زیدیّه است. رجال‌شناسان و صاحبان کتابهای فرق و مذاهب، از برخی افراد در شمار این گروه نام‌ می‌برند که نمی‌توان آنها را از زمرة این باورمندان دانست. چرایی این رخداد و بررسی اندیشه‌ها ...  بیشتر