حرف «کاف» خطاب در اسماء اشاره و مطابقت آن با مخاطب در قرآن
1. حرف «کاف» خطاب در اسماء اشاره و مطابقت آن با مخاطب در قرآن

خدیجه مسرور؛ عباس مصلایی پور

دوره 10، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 105-122

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.13373.2606

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.6.1 یکی از مباحث قرآنی که از دیرباز مورد توجه ادیبان و مفسران بوده، بحث خطاب است. قرآن به عنوان کلام باری تعالی برای هدایت بشر در جهت اثرگذاری بیشتر، از خطاب به ‌صورت گسترده ...  بیشتر
تحلیل انتقادی آراء فرِد دانِر درباره جمع قرآن کریم
2. تحلیل انتقادی آراء فرِد دانِر درباره جمع قرآن کریم

محمد باعزم؛ عباس مصلایی پور؛ نجمه کاظمی

دوره 8، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 211-231

چکیده
  واکاوی تاریخ جمع‌آوری قرآن کریم و چگونگی انتقال آن از دوره پیامبر اکرم (ص) به صحابه و تابعین و نسل‌های بعد، همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در دوره‌های مختلف، تطور تاریخ قرآن کریم بوده و پژوهشگران ...  بیشتر
معناشناسی بصیرت در نهج‌ البلاغه
3. معناشناسی بصیرت در نهج‌ البلاغه

عباس مصلایی پور؛ مروّت محمدی

دوره 4، شماره 10 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 8-36

چکیده
  بصیرت امری فراتر از رؤیت ظاهری است و آن عبارت است از ادراک حقایق و رؤیت اشیاء آن گونه که هستند. بصیرت در واقع، به ادراکات قلبی حاکی از حقیقت و قوّة تمییز حق از باطل اطلاق می­شود. این امر از طریق عبرت­آموزی ...  بیشتر