جستاری در واژگان شرعی قرآن
جستاری در واژگان شرعی قرآن

جعفر نکونام؛ لیلا حسینی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1391، ، صفحه 35-54

چکیده
  چکیده پرسشی که در این مقاله پی گرفته می­شود، این است که آیا واژگان شرعی چون نماز، طهارت، زکات، روزه، حج و جز آنها که در آیات قرآن به کار رفته، پیش از اسلام به همین معانی شرعی معهود کاربرد داشته یا این ...  بیشتر