واکاوی نقش عقلانیت در رغبت به دولت کریمه مهدوی از دیدگاه روایات
1. واکاوی نقش عقلانیت در رغبت به دولت کریمه مهدوی از دیدگاه روایات

سید محمد جواد صداقت کشفی؛ عباس همامی

دوره 8، شماره 18 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 319-338

چکیده
     در روایات و ادعیه مربوط به امام زمان (عج)، «رغبت به دولت کریمه» یکی از درخواست‌های پرتکرار است. رغبت، به عنوان مؤلفه مهمّ پیوند مردم و دولت متعالی مهدوی، با عللی افزایش یا کاهش می‌یابد. بعضی ...  بیشتر