زبان قرآن از دیدگاه مولوی
زبان قرآن از دیدگاه مولوی

محمد رضا عزتی فردوئی؛ محمد هادی مفتح

دوره 8، شماره 18 ، فروردین 1397، ، صفحه 247-274

چکیده
  زبان دین از جمله مباحث فلسفه دین و خاستگاه آن، نگاه نقادانه متفکران جهان غرب به متون مقدس است که با راه یافتن به جهان اسلام باعث پیدایش بحث زبان قرآن شد. با توجه به راه یافتن این نگاه نقادانه به جوامع اسلامی ...  بیشتر