تحلیل انتقادی آراء فرِد دانِر درباره جمع قرآن کریم
تحلیل انتقادی آراء فرِد دانِر درباره جمع قرآن کریم

محمد باعزم؛ عباس مصلایی پور؛ نجمه کاظمی

دوره 8، شماره 19 ، آبان 1397، ، صفحه 211-231

چکیده
  واکاوی تاریخ جمع‌آوری قرآن کریم و چگونگی انتقال آن از دوره پیامبر اکرم (ص) به صحابه و تابعین و نسل‌های بعد، همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در دوره‌های مختلف، تطور تاریخ قرآن کریم بوده و پژوهشگران ...  بیشتر