نقش آیات الاحکام در احتجاجات اهل‌بیت علیهم‌السلام در زمینه امامت
نقش آیات الاحکام در احتجاجات اهل‌بیت علیهم‌السلام در زمینه امامت

محسن دیمه کار گراب؛ سید محمد سجادی پور

دوره 8، شماره 19 ، آبان 1397، ، صفحه 41-70

چکیده
  آیات الاحکام از دیرباز تاکنون در فرآیند استنباط، موردتوجه فقیهان اسلامی بوده لیکن غالباً به دلیل حاکمیت گفتمان فقهی بر این دسته از آیات، ابعاد کلامی آن در حوزه امامت­پژوهی به‌ندرت مورد توجه بوده است. ...  بیشتر