کلیدواژه‌ها = خاورشناسان
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی آرای خاورشناسان پیرامون مصحف عثمانی

دوره 3، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-156

سید علی اکبر ربیع نتّاج؛ زهرا اکبری


2. تفسیری تاریخی از یهود بر اساس قرآن کریم

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-29

محمّدکاظم شاکر


3. نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 117-140

مجید معارف؛ نصرت نیل ساز؛ حسن زرنوشه فراهانی