ارزیابی آرای خاورشناسان پیرامون مصحف عثمانی
1. ارزیابی آرای خاورشناسان پیرامون مصحف عثمانی

سید علی اکبر ربیع نتّاج؛ زهرا اکبری

دوره 3، شماره 8 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 135-156

چکیده
  رویداد «توحید مصاحف» در عهد عثمان از مسلّمات تاریخی است که به­رغم پذیرش آن از سوی محقّقان اسلامی، از خرده­گیری­ها و عیب­جویی­های مستشرقان مصون نمانده ­است. این گروه با استناد به دلایلی ...  بیشتر
تفسیری تاریخی از یهود بر اساس قرآن کریم
2. تفسیری تاریخی از یهود بر اساس قرآن کریم

محمّدکاظم شاکر

دوره 2، شماره 6 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 7-29

چکیده
  چکیده قرآن کریم در مورد هیچ قومی به اندازة یهود و پیامبران آنها سخن نگفته است. در قرآن، هم شاهد نقد این قوم و اعتقادات و اعمال گذشته‌شان و هم گواه برخورد پیامبر (ص) و مسلمانان با یهود جزیرة ‌العرب هستیم. ...  بیشتر
نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس
3. نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس

مجید معارف؛ نصرت نیل ساز؛ حسن زرنوشه فراهانی

دوره 1، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 117-140

چکیده
  برخی از خاورشناسان در آثار خود، به طور گسترده، شبهة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس را مطرح کرده‌اند تا از این طریق، الهی بودن قرآن را مخدوش کنند و آن را ساختة دست حضرت محمّد (ص) جلوه دهند. شبهات آنها در ...  بیشتر