کلیدواژه‌ها = ابن غضائری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 299-337

توحید پاشائی آقابابا؛ نهله غروی ناپینی؛ مجید معارف؛ ابوالفضل شکوری


2. ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مسأله انتساب

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 243-264

عبدالهادی فقهی زاده؛ مجید بشیری