محک سند و محتوای روایات‌ مُثبتِ یمین استظهاری
محک سند و محتوای روایات‌ مُثبتِ یمین استظهاری

علی تولایی؛ محمود حائری؛ حمیده فراتی زاده

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، ، صفحه 157-176

چکیده
  دیدگاه مشهور در میان فقهای متأخر و معاصر در مورد ادعای بر میت آن است که علاوه بر بیّنه، قَسَم نیز بر عهده مدعی است. به این قسم که مستند به برخی روایات اهل‌بیت (ع) نیز هست، یمین استظهاری یا یمین متمم گفته ...  بیشتر