توحید مفضّل بن عمر جعفی در ترازوی نقد
توحید مفضّل بن عمر جعفی در ترازوی نقد

هادی نصیری؛ محمدعلی صالحی

دوره 7، شماره 16 ، فروردین 1396، ، صفحه 133-156

چکیده
  رساله توحید مفضل، یکی از میراث‌های حدیثی شیعه است که به عنوان املای امام صادق (ع) به مفضل بن عمر جعفی شناخته می‌شود. در نوشتار حاضر، این کتاب از حیث متن بررسی شده است تا میزان اعتبار آن از حیث درستی یا ...  بیشتر