یادکرد حیوانات در نهج البلاغه؛ کارکرد حقیقی و تصویرآفرینی هنری
1. یادکرد حیوانات در نهج البلاغه؛ کارکرد حقیقی و تصویرآفرینی هنری

سیّد حسن فاتحی؛ مرتضی قائمی؛ بی‌بی راحیل سن سبلی

دوره 6، شماره 14 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 135-154

چکیده
  یادکرد از جانداران به‌ویژه حیوانات، از راه­های ایجاد حیات و حرکت در تصویرآفرینی هنری و ادبی است. از این طریق می­توان تصاویر را از رکود خارج کرد و اثربخشی و نفوذ آن را بیشتر نمود. بر همین اساس، یکی از ...  بیشتر