روش آیت الله خویی در توحید مختلفات
روش آیت الله خویی در توحید مختلفات

فتحیه فتاحی زاده؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ فاطمه ونکی

دوره 9، شماره 20 ، فروردین 1398، ، صفحه 291-310

چکیده
  راویانی با اسامی مشترک، همواره در میان اسناد احادیث شیعه و اهل سنت یافتمی­شوند­؛ اما اینکه کدام‌یک از این راویان مشترک، دارای یک هویت هستند به بررسی­، پژوهش و گرد­آوری قرائن و شواهد نیازمند است. ...  بیشتر
نقش اسناد روایات در تمییز مشترکات و توحید مختلفات
نقش اسناد روایات در تمییز مشترکات و توحید مختلفات

طاهره فائق؛ سیّد علیرضا حسینی؛ سیّد محمّد حسین میر صادقی

دوره 5، شماره 13 ، مهر 1394، ، صفحه 117-138

چکیده
  اسناد روایات معرّف عناوین راویان و رابطه‌های بین آنان در نقل روایات هستند. شناخت راویان و ویژگیهای مؤثّر در پذیرش یا ردّ اقوال آنان ضرورتی است که برعهدة علم رجال قرار دارد. بر پایه چنین رویکردی، اسناد، ...  بیشتر