کلیدواژه‌ها = تضعیف
تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری

دوره 8، شماره 19، آبان 1397، صفحه 299-337

توحید پاشائی آقابابا؛ نهله غروی ناپینی؛ مجید معارف؛ ابوالفضل شکوری


بازخوانی دیدگاه رجال شناسان متقدّم و متأخّر درباره مفضّل بن عمر جعفی

دوره 5، شماره 13، مهر 1394، صفحه 93-116

سیّده زینب طلوع هاشمی؛ سیّد کاظم طباطبایی؛ مهدی جلالی