تحلیلی انتقادی بر روایت انگارة سر به محمل کوبیدن حضرت زینب(سلام الله علیها)
1. تحلیلی انتقادی بر روایت انگارة سر به محمل کوبیدن حضرت زینب(سلام الله علیها)

محسن رفعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.14576.2778

چکیده
  روایت سر به محمل‌کوبیدن حضرت زینب (س) در منابع روایی امامیه با پیشینه‌ای اندک، نقشی مؤثر در مبناسازی عزاداری ویژه‌ای‌ در فرهنگ شیعی داشته است. طریحی نگارندة «المنتخب» با نقل از «مُسلم جصّاص»، یگانه ...  بیشتر
تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث نزد اهل سنّت
2. تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث نزد اهل سنّت

حسن نقی زاده؛ حمیدرضا سعیدی

دوره 5، شماره 12 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 149-169

چکیده
  حدیث معتبر از اصلی‌ترین منابع دینی مسلمانان است. امّا از آن رو که در سدۀ نخست، روایات پیامبر (ص) به آسیب‌هایی چون وضع، سهو و تصحیف گرفتار آمد، عالمان حدیث‌شناس در مواجهه با مشکل یاد شده، افزون بر کاوش‌های ...  بیشتر