تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران پیرامون تناسب معنایی آیات 64 و 65 سورة مریم با سایر آیات آن
تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران پیرامون تناسب معنایی آیات 64 و 65 سورة مریم با سایر آیات آن

کرم سیاوشی

دوره 4، شماره 11 ، مهر 1393، ، صفحه 31-54

چکیده
  آیۀ شریفۀ:﴿وَ ما نَتَنَزَّلُ‏ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّکَ لَهُ ما بَیْنَ أَیْدِینا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَیْنَ ذلِکَ وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا﴾ (مریم: 19/ 64) و آیۀ پس از آن، از یک سوـ‌ بظاهر‌ـ سخن و کلام ...  بیشتر