تحلیل جایگاه و انواع سیاق در تفسیر الکاشف محمدجواد مُغنیه
1. تحلیل جایگاه و انواع سیاق در تفسیر الکاشف محمدجواد مُغنیه

فاطمه آقاخانی؛ محمد مولوی

دوره 8، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 189-209

چکیده
  سیاق به‌عنوان قرینه مقالیه، درون‌متنی و متصل به کلام، چارچوب و فضایی است که پیام الهی در آن صورت یافته و برای فهم آیات، کارکرد اساسی دارد. قرینه بودن سیاق برای فهم کلام، از اصول عقلایی است که مورد توجه ...  بیشتر
تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران پیرامون تناسب معنایی آیات 64 و 65 سورة مریم با سایر آیات آن
2. تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران پیرامون تناسب معنایی آیات 64 و 65 سورة مریم با سایر آیات آن

کرم سیاوشی

دوره 4، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 31-54

چکیده
  آیۀ شریفۀ:﴿وَ ما نَتَنَزَّلُ‏ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّکَ لَهُ ما بَیْنَ أَیْدِینا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَیْنَ ذلِکَ وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا﴾ (مریم: 19/ 64) و آیۀ پس از آن، از یک سوـ‌ بظاهر‌ـ سخن و کلام ...  بیشتر