تفسیر معصومین (ع) از حدیث
تفسیر معصومین (ع) از حدیث

محمدکاظم رحمان ستایش؛ نرگس قاسمی

دوره 4، شماره 11 ، مهر 1393، ، صفحه 131-152

چکیده
  فهم اوّلیّه احادیث همیشه و لزوماً، با فهم مقصود اصلی حدیث برابر نیست. مسیر گذر از فهم ظاهری و رسیدن به مقصود واقعی حدیث با گردآوری قراین و احادیث مرتبط طی می‏شود. در این میان، تفسیر حدیث معصوم از آن جهت ...  بیشتر