نقش آیات الاحکام در احتجاجات اهل‌بیت علیهم‌السلام در زمینه امامت
نقش آیات الاحکام در احتجاجات اهل‌بیت علیهم‌السلام در زمینه امامت

محسن دیمه کار گراب؛ سید محمد سجادی پور

دوره 8، شماره 19 ، آبان 1397، ، صفحه 41-70

چکیده
  آیات الاحکام از دیرباز تاکنون در فرآیند استنباط، موردتوجه فقیهان اسلامی بوده لیکن غالباً به دلیل حاکمیت گفتمان فقهی بر این دسته از آیات، ابعاد کلامی آن در حوزه امامت­پژوهی به‌ندرت مورد توجه بوده است. ...  بیشتر
بررسی معناشناسی واژة امام، در آیة امامت حضرت ابراهیم (بقره/ 124)
بررسی معناشناسی واژة امام، در آیة امامت حضرت ابراهیم (بقره/ 124)

فتح الله نجارزادگان

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 7-30

چکیده
  مفسّران فریقین، دربارة معناى امامت، در آیة امامت حضرت ابراهیم (بقره/ 124) اختلاف نظر جدّى دارند. این اختلاف‌ها با مباحث کلامى آمیخته شده و دامنة موضوع را فراختر کرده و به همین دلیل، اصطلاح شناسى امام در ...  بیشتر