نقش اسناد روایات در تمییز مشترکات و توحید مختلفات
نقش اسناد روایات در تمییز مشترکات و توحید مختلفات

طاهره فائق؛ سیّد علیرضا حسینی؛ سیّد محمّد حسین میر صادقی

دوره 5، شماره 13 ، مهر 1394، ، صفحه 117-138

چکیده
  اسناد روایات معرّف عناوین راویان و رابطه‌های بین آنان در نقل روایات هستند. شناخت راویان و ویژگیهای مؤثّر در پذیرش یا ردّ اقوال آنان ضرورتی است که برعهدة علم رجال قرار دارد. بر پایه چنین رویکردی، اسناد، ...  بیشتر
فضل بن شاذان نیشابوری در آئینة تمییز مشترکات رجالی
فضل بن شاذان نیشابوری در آئینة تمییز مشترکات رجالی

محمدحسن رستمی؛ زکیه زارع

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 197-214

چکیده
  یکی از مباحث مطرح در علم رجال، مسئلۀ «تمییز مشترکات» است که بر اساس آن، میان دو یا چند شخصیّت رجالی خلط صورت گرفته و آنها را یک شخص پنداشته‌اند. از مصادیق این مسئله، فضل بن شاذان نیشابوری امامی است ...  بیشتر