امامت و توحید حقیقی؛ تفسیری عرفانی بر حدیث سلسلة الذهب
امامت و توحید حقیقی؛ تفسیری عرفانی بر حدیث سلسلة الذهب

مرتضی شجاری

دوره 8، شماره 18 ، فروردین 1397، ، صفحه 275-296

چکیده
  امام رضا(ع) در حدیث «سلسلة الذهب» خود را از شرایط کلمۀ اخلاص دانسته است؛ کلمه­ای که دژ الهی است و هر که در آن داخل شود، از عذاب الهی ایمن می­ماند. با در نظر گرفتن مبانی عارفان می­توان این حدیث ...  بیشتر