دیالوگ در قرآن: گونه ها و درون مایه ها
دیالوگ در قرآن: گونه ها و درون مایه ها

محمّدکاظم شاکر؛ عطیّه اکبری

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1392، ، صفحه 27-49

چکیده
  قرآن کریم در عین حال که راهنمایی برای سعادت انسان است، کتابی به غایت ادبی نیز هست که زمینه­ها و اسرار ادب و بلاغتش دلایلی روشن بر اعجاز آن است. گفتگو یا دیالوگ یکی از عناصر ادبی است که قرآن به صورت خیره­کننده­ای ...  بیشتر