مطالعه تطبیقی دستیابی به غیب در قرآن کریم و عهد عتیق
1. مطالعه تطبیقی دستیابی به غیب در قرآن کریم و عهد عتیق

شیرین رجب زاده؛ بی بی سادات رضی بهابادی

دوره 5، شماره 13 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 25-48

چکیده
  مسأله غیب از آموزه‌های مشترک ادیان الهی است و خبر دادن از آن، یکی از شاخصه‌های شناخت پیامبران ارسال شده از سوی خداوند است. از آنجا که مقایسه ادیان ابراهیمی در موضوعات اساسی، زمینه وحدت و نزدیکی هرچه ...  بیشتر
معنای ضلالت و چگونگی انتساب آن به برخی از انبیای الهی در قرآن
2. معنای ضلالت و چگونگی انتساب آن به برخی از انبیای الهی در قرآن

عباس اسماعیلی‌زاده

دوره 2، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 7-28

چکیده
  «ضالّ» با توجّه به معنای لغوی و کاربرد آن در شماری از آیات قرآن، به کسی گفته می‌شود که به هدایت آسمانی راه ندارد و این هدایت آسمانی اعم از آگاهی از اسرار غیب یا بهره‌مندی از وحی الهی است. کاربرد آن ...  بیشتر