بازتعریف مکتب اخباری‌گری
بازتعریف مکتب اخباری‌گری

حامد مصطفوی فرد

دوره 11، شماره 25 ، مهر 1400، ، صفحه 270-289

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.13934.2693

چکیده
  محمدامین استرآبادی در اوایل سده یازدهم مکتبی را بنا نهاد و عنوان «اخباری» را برای طرفدارن و هم‌‌فکرانش برگزید و به دلیل وجود گروهی همنام و نیز دارای عقایدی همسان در میان متقدمان، مکتب خود را مکتبی ...  بیشتر