واکاوی اعجاز ادبی تکرار و کارکردهای آن در سوره یوسف (ع)
واکاوی اعجاز ادبی تکرار و کارکردهای آن در سوره یوسف (ع)

فاطمه دست رنج؛ مهیار خانی مقدم؛ مجید زیدی جودکی

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 129-147

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.13474.2620

چکیده
  «تکرار» کارکردهای مختلفی در متون ادبی دارد. اگرچه این شیوه را در بیشتر سوره­های قرآن کریم می­توان جُست، اما سوره یوسف یکی از بهترین نمونه­های آن است.با وجود انحصار بیان داستان حضرت یوسف (ع) ...  بیشتر