پژوهشی در تعبیر قرآنی «حق معلوم»
پژوهشی در تعبیر قرآنی «حق معلوم»

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ سید احمد موسوی؛ مهدی اسماعیل پور

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 45-62

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.13316.2593

چکیده
  در معنا و مفهوم عبارت­های «حَقٌّ» و«حَقٌّ مَعْلُومٌ» به ترتیب در آیه­های ﴿وَ فی‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ﴾(ذاریات: 51/ 19)و ﴿وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ ...  بیشتر