کلیدواژه‌ها = گیاهان قرآنی
تعداد مقالات: 1
1. مصداق شناسی واژه «طلح» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه شناسی

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 139-158

مریم رفیعی؛ امیر احمدنژاد؛ محسن صمدانیان