کلیدواژه‌ها = تغییر خاستگاه اسلام
تعداد مقالات: 1
1. نقد مدعای گیبسون در تغییر قبله از پترا به کعبه با استناد به آیات قرآن

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-24

سید محسن خلیلی نژاد؛ جعفر نکونام