نقد نظریه نسخ عقلی از دیدگاه عقل، قرآن و حدیث
نقد نظریه نسخ عقلی از دیدگاه عقل، قرآن و حدیث

کیوان احسانی؛ سید ابراهیم مرتضوی

دوره 9، شماره 21 ، مهر 1398، ، صفحه 63-83

چکیده
  نظریه نسخ عقلی، از نظریات پدیدآمده در قرن 19 و تکامل­یافته در قرن 20 و 21 میلادی است. این نظریه، اجتهاد در حوزه احکام را بر محور مقاصد شریعت دانسته و قائل به بازسازی احکام به‌تناسب مقتضیات عصر جدید است. ...  بیشتر