تحلیل اصل «حکمت» در اندیشه قرآنی آیت‌الله خامنه‌ای
تحلیل اصل «حکمت» در اندیشه قرآنی آیت‌الله خامنه‌ای

روح الله داوری؛ محمدتقی دیاری بیدگلی

دوره 9، شماره 21 ، مهر 1398، ، صفحه 145-176

چکیده
  موضوع سیاست خارجی به‌طور عام و اصول سیاست خارجی به‌طور خاص، در آموزه‌های قرآن کریم قابل پی‌جویی است؛ از این‌رو می‌توان آنچه امروزه در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی دنبال می‌شود را با آیات قرآن کریم ...  بیشتر