شأن نزول‌های سوره قدر در بوته نقد و بررسی
شأن نزول‌های سوره قدر در بوته نقد و بررسی

قاسم بستانی

دوره 9، شماره 20 ، فروردین 1398، ، صفحه 149-176

چکیده
  مفسران قرآن از دیرباز به اهمیت روایات شأن نزول در فهم صحیح قرآن و نیز آسیب‌های وارد بر آن­ها، پی برده‌ و افزون بر بهره از این میراث علمی در تفسیر، به نقد و بررسی آن‌ها ـ هر چند بسیار اندک ـ پرداخته‌اند؛ ...  بیشتر