حبط قرآنی و بطلان فقهی؛ از همانندی تا هم‌پوشانی
حبط قرآنی و بطلان فقهی؛ از همانندی تا هم‌پوشانی

اردوان ارژنگ؛ مرتضی مطهری فرد

دوره 9، شماره 20 ، فروردین 1398، ، صفحه 311-339

چکیده
  مفسران در تبیین معنای مفردات قرآنی، دیدگاه یکسانی ندارند. از سوی دیگر، فقیهان در بیان کیفیت مفاهیم گاه یکدست عمل نمی­کنند. در هر کدام از دو گروه، نظر مشهوری وجود دارد که سایر تلقی­ها در مقابل آن، در ...  بیشتر