نویسنده = مهدی جلالی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین گستره «منکَر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 221-242

طیّبه عمارلو؛ مهدی (عبدالمهدی) جلالی؛ عباس اسماعیلی زاده


2. نقد و بررسی روایات تبعیض نژادی

دوره 3، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 181-208

رسول‌ محمّد‌ جعفری؛ محمدحسن رستمی؛ مهدی جلالی


3. «بررسی و ارزیابی اصطلاح «لَیْسَ بِذاکَ الْقَویّ (الثِّقَه)» در دانش جرح و تعدیل

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 131-149

مهدی (عبدالمهدی) جلالی؛ طیّبه عمارلو