رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم
1. رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم

نرگس سجادیه؛ نیکو دیالمه؛ سارا طوسیان خلیل آباد

دوره 7، شماره 16 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 69-90

چکیده
  توجه به نقش تربیتی قرآن کریم در زندگی بشر و تأثیر شگرف آن در هدایت، نشانگر آن است که علاوه بر اثربخشی محتوا، روش‌های به‌کارگرفته‌شده در آن نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده و شایسته تأمل است. یکی ...  بیشتر
مفهوم شناسی سنّت توفیق و اسباب تحقّق آن از منظر وحی
2. مفهوم شناسی سنّت توفیق و اسباب تحقّق آن از منظر وحی

نیکو دیالمه

دوره 1، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 93-116

چکیده
  نظم یا الگوهای ثابت از پیش تعیین شده و قابل کشف دربارة پدیده‌ها و واقعیت‌ها، به طبیعت و قوانین تجربی محض اختصاص ندارد؛ بلکه می­تواند آنچه در اصطلاح اندیشمندان مسلمان، سنّت­های اجتماعی یا سنّت‌های ...  بیشتر