نویسنده = علی‌محمّد میرجلیلی
تعداد مقالات: 4
1. عوامل مؤثر در حمایت از کار، تولید و سرمایه مسلمین از دیدگاه قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-64

علی محمد میرجلیلی؛ سمیه یوسفی


2. تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علّامه طباطبایی (ره)

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-82

علی‌محمّد میرجلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ محمد شریفی


3. وطن دوستی از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-34

علی محمّد میرجلیلی؛ کمال صحرائی اردکانی؛ حمیده سادات موسویان


4. تأثیر قرآن بر لغت و زبان عربی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 53-78

علی محمد میرجلیلی