اصول مدیریتی ابناء الرضا علیهم السلام در بحران حذف فیزیکی شیعیان
اصول مدیریتی ابناء الرضا علیهم السلام در بحران حذف فیزیکی شیعیان

زهرا ابراهیمی؛ یحیی میرحسینی؛ محمد زارعی محمودآبادی

دوره 11، شماره 25 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2020.14792.2813

چکیده
  بحران، رویدادی غیرمنتظره و ناخوشایند است که مشکلاتی را بر جامعه تحمیل کرده و به حالتی حاد و بی‌ثبات برای افراد و یا جامعه تبدیل می‌شود و رفع آن، نیازمند اقداماتی اساسی است. در تاریخ امامت شیعی، سال‌های ...  بیشتر