بررسی تحلیلی حدیث«إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌»
1. بررسی تحلیلی حدیث«إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌»

کمیل راجانی؛ سید رضا مودب

دوره 8، شماره 18 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 339-365

چکیده
  برخی از اخباریان با استناد به حدیث «انما یعرف القرآن من خوطب به» قائل به عدم حجیت ظواهر قرآن و انحصار حق تفسیر قرآن برای ائمه علیهم السلام شده‌اند. این جمله ذیل روایتی وارد شده که امام باقر(ع) با ...  بیشتر
تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژی
2. تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژی

سجاد محمدفام؛ جعفر نکونام؛ سید رضا مؤدب

دوره 7، شماره 16 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 7-26

چکیده
  سیری در تفاسیر قرآن نشان می‌دهد درک مفسران پیشین در برخی از آیات با فهم‌های دوره‌های پسین متفاوت است. همین تفاوت‌هاست که این پرسش را پیش می‌کشد اساساً چرا چنین اختلاف‌نظر و تحول آرائی در فهم و تفسیر ...  بیشتر