نویسنده = احمد زارع زردینی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی پدیده چشم‌زخم در جامعه اسلامی در پرتو آیات قرآن

دوره 5، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-92

احمد زارع زردینی؛ اصغر کریمی رکن آبادی؛ نعمت الله به رقم


2. معناشناسی واژه «جسد» در قرآن کریم

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-87

احمد زارع زردینی