مطالعه تطبیقی رابطه دین و سیاست در اندیشه قرآنی سیاسی علامه طباطبایی و سید قطب
مطالعه تطبیقی رابطه دین و سیاست در اندیشه قرآنی سیاسی علامه طباطبایی و سید قطب

علی محمد میرجلیلی؛ احمد زارع زردینی؛ عباس زارع بیدکی

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 151-171

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2022.13771.2668

چکیده
  یکی از نکات مهم در حوزه مباحث سیاسی و اجـتماعی، بررسی رابطه‌ بین «دین» و «سیاست» است و در این باره، نظرات گوناگونی از تباین تا تلازم مطرح شده است. نوع تعریف از دین و تحدید و توسعه دامنه دخالت ...  بیشتر
آسیب‌شناسی پدیده چشم‌زخم در جامعه اسلامی در پرتو آیات قرآن
آسیب‌شناسی پدیده چشم‌زخم در جامعه اسلامی در پرتو آیات قرآن

احمد زارع زردینی؛ اصغر کریمی رکن آبادی؛ نعمت الله به رقم

دوره 5، شماره 13 ، مهر 1394، ، صفحه 73-92

چکیده
  موضوع آسیب دیدن از چشم بد در بیشتر فرهنگ‌ها وجود دارد و به شیوه‌های مختلف از آن سخن گفته می‌شود. در این میان، همواره این موضوع مطرح بوده که آیا این مسأله، ریشه در فرهنگ عامیانه ملّت­ها دارد یا از آموزه‌های ...  بیشتر
معناشناسی واژه «جسد» در قرآن کریم
معناشناسی واژه «جسد» در قرآن کریم

احمد زارع زردینی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1392، ، صفحه 65-87

چکیده
  نوشتار حاضر به معناشناسی واژه «جسد» در قرآن کریم با روش باهم­آیی می‌پردازد. در این راستا، آیاتی که این واژه در آنها به کار رفته از نظر باهم‌آیی تحلیل متنی شده و پس از تعیین مهمترین عناصری که در ...  بیشتر